I-ŤING  je Orákulum staroveku,ktoré sa od ostatných líši
tým,že nedáva len lakonické odpovede:ÁNO - NIE.Je to zbierka tajuplných výrokov a odpovedí,ktoré radia, ako dosiahnuť uspokojivý výsledok pri riešení zložitých životných situácií.C.G.Jung sa I - ŤINGU venoval vyše 30 rokov a skúmal touto metódou podvedomie človeka.Vo svojom krásnom predhovore o Knihe Premien - /taký je preklad -ťingu/,napísal:"Každý,kto používa túto knihu,dostane pomocného ducha.Sama kniha sa správa ako múdry majster,na ktorého sa človek obracia,aby mu poradil."On sám sa s ňou radil a pri svojej vedeckej činnosti podľa nej ostupoval.Podľa jej rád,svoje mystické a spirituálne zážitky obozretne skrýval z obavy,aby sa nestal terčom pohŕdania vedeckého sveta.
               História uvádza,že pri tejto knihe meditoval aj Konfúcius.I-ťing bol odjakživa radcom veľkých vládcov,ale aj obyčajnýchľudí.Táto najstaršia dochovaná kniha,sa nám prihovára ako niekto,kto prežil podobný osud,aký práve v danom čase,prežívame MY.
           Filozofiou I-ťingu je,že všetko dianie vzniká najskôr v neviditeľne a mudrc,či veštec ho pomôže vidieť - spoznať- skôr ako ho uvidí oko smrteľníka.A tak sa dá potom šťastná aj nešťastná situácia,ešte v zárodku spoznať a I-ťing tu podáva aj riešenie.So svojimi myšlienkami a problémami potom môžeme pracovať ako s rastlinkami-tie užitočné polievame a láskame,a neužitočný plevel vykoreníme,zbavíme sa ho.
         
 Proces vytvárania trigramov a hexagramov sa považuje za vyvrcholenie čínskeho duchovného poznania.Vešteckých znakov je 64.Toľko je aj políčok na šachovnici,rovnako ako 64 Božských vzorov ,alebo 64 "božských drám",vypracovaných pre bojové umenia...Literatúra uvádza analógiu biochemických vzorcov a znakov I-ťingu...

Pred tisíckami rokov,používali starí číňania "stvoly rebríčku"ako metódu pri práci s I-ťingom.Rýchlejšou a jednoduchšou metódou je dnes použitie mincí.Majú byť pre veštenie špeciálne ošetrené a používané výhradne pre orákulum I-ťingu.
           Po zostavení hexagramu , si prečítame /preložíme/jeho význam.O veštenie má človek záujem,keď má bôľ v srdci,čo znamená,že sa jeho Osud a"život"dostali do konfliktu .Z predpovedi I-ťingu sa dozvieme,čo s nami bude a čo máme robiť,aby to bolo pre nás dobré.
             Zložitosť I-ťingu ma neodradila od štúdia tohto orákula.Jeho hlboký zmysel je často náročné rozpoznať do hĺbky,ale rada sa  nechávam viesť ľuďmi,ktorí I-ťing dlhé roky študovali a teraz nám ho tlmočia.Spolu so svojimi priateľmi a klientmi zisťujeme,aké úžasne presné sú jeho odpovede.Napriek tomu,že človek k životu potrebuje oveľa viac,než nám dokáže ponúknuť mystika,pravdou  zostáva aj to,že racionalistická a materialistická civilizácia upadá, a duchovný, starobylý svet viery nás svojou múdrosťou môže všeličomu naučiť a rovnako aj odnaučiť....Človek,ktorého vedie I-ŤING prestáva nenávidieť,nevyhľadáva konflikty,usiluje o nastolenie harmónie a ak ju stratí rýchlo sa ju snaží znovu získať,neútočí ak to nie je nevyhnutné, a vie,že všetko má svojčas.Začína chápať,že jediná konštanta vo Vesmíre je pohyb- večná a nepretržitá PREMENA.Nie je náhodná,je to prejav Zákona nazvaného-TAO.

               
 "Kto spozná tao zmien a posunov,spozná konanie Bohov."
                Konfucius