KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA – čo to je?

               Kraniosakrálna terapia je jemná,manuálna metóda testovania a liečby celého tela.Či už je používaná samostatne,alebo v kombinácii s inými tradičnejšími metódami starostlivosti o zdravie,ukázala sa byť klinicky efektívna pri podpore schopnosti tela  samé sa liečiť./J.E.Upledger/

            V priebehu života  si telo formujeme svojim životným štýlom/stravovanie,spôsob zamestnaia,šport ap./.Naše telá sa tvarujú vplyvom úrazu,alebo ochorenia a  zmenou prechádzame aj pod vplyvom emočných a mentálnych tlakov a tráum..Takéto dlhodobo pôsobiace vplyvy,ak sú negatívneho rázu a neriešené,ukladáme do podvedomia,ale telo na ne nezabúda.Cez zdravotné ťažkosti začne volať o pomoc.

Depresie,nespavosť,podráždenosť,zlé sociálne prispôsobovanie sa okoliu,neznášanlivosť,nesústredenosť atď.Až do času, kým neodhalíme príčinu našich problémov, hovoríme o zablokovanej energii na rôznych úrovniach a to znamená,že v tele je narušený prirodzený rytmus.K jednotlivým orgánom sa nedostáva vyvážené množstvo energie,kyslíka,výživových látok, hormónov .... pre harmonické fungovanie tela.  Kraniosakrálny terapeut  musí byť pri práci s klientom viac,než len vzdelaný praktik.Musí sa vedieť nechať viesť  citom a intuíciou,ktorá  má základ a podporu vo vesmírnej energii. Nebrať v úvahu psychické,podprahové a podvedomé odkazy nehmotnej inteligencie,znamená nepochopiť holistický prístup pri uzdravovaní.

                 Základom KST je napojiť sa spolu s klientom na „spoločnú vlnu,až k jadru ,k dychu života duše“ -   až tu začína byť kraniosakrálna terapia účinným nástrojom k odstraňovaniu ľudskej bolesti a trápenia.Výprava do podstaty uzdravovania, nás môže doviesť až k tým najhlbším koreňom nášho bytia.Terapeut okrem dôkladného teoretického základu,neustále rozvíja svoj jemný cit pre vnímanie dotyku a pohybu energie.

V Indii sa lebečná manipulácia praktikuje stovky rokov,je známa  z Egypta a v 18.stor.popísal rytmický pohyb mozgu a lebky,švédsky vedec E.Swedenborg.Tento jav však už dávno poznali tradičné ázijské,čínske prírodné liečebné odvetvia a ruská fyziológia .

                 Začiatkom 20.stor. sa dr.Wiliam Sutherland rozhodol,že bude na vlastnú päsť preverovať,či sú tvrdenia  o nepohyblivosti  kraniálnych kostí pravdivé.Začal experimentovať najskôr na vlastnej hlave a uťahoval si remene v rôznych smeroch.Keď zistil,že jeho reakcie na tieto úkony mu spôsobujú bolesť hlavy,nevolnosť a migrény,rozhodol sa v experimente pokračovať a celých päťdesiat rokov strávil skúmaním tohoto javu.Došiel k záveru,že pôvodcom pohybu lebečných kostí/o ktorých sa v medicíne učilo,že je to v dospelosti pevná,zrastená lebečná kosť/ je inherentná životná sila,ktorú nazval  dych života. Iní praktici hovoria o „dychu duše v tele“.Plynulý pohyb tekutiny v kraniosakrálnej oblasti má existenčný význam v prenose dychu života po celom tele a pokiaľ sa prejavuje normálne,zostáva človek zdravý.

               Prvý,kto začal terapeutické zručnosti v tejto metóde  učiť aj medicínsky neškolených záujemcov, bol Dr.J.Upledger,ktorý viedol rozsiahly klinický výskum v tejto oblasti .CST/z angl.CranioSakral Therapy/pomáha normalizovať prostredie kraniosakrálneho systému,hlavného fyziologického systému tela,ktorý bol len nedávno vedecky popísaný.CST sa rozprestiera od lebky smerom dole ku krížovej oblasti a akékoľvek obmedzenie,či nerovnováha v systéme može priamo ovplyvniť fungovanie centrálneho nervového systému.Tieto problémy skúsený terapeut môže odhaliť a za použitia palpačných metód napraviť.

Využitím tlaku približne 5g, praktik CST vyhodnocuje systém testovaním volnosti pohybu a rytmu/8-12 cyklov za min/ mozgomiešnej tekutiny pulzujúcej vo vnútri membrán.Špecifické liečebné techniky vedú k uvoľneniu prekážok vo švoch,fasciách,membránach a ostatných tkanivách,ktoré môžu kraniosakrálny systém ovplyvňvať.Postupné  zlepšenie vnútorného prostredia,ktoré uvoľňuje centrálny nervový systém pre návrat k jeho optimálnej úrovni zdravia a výkonu,mnohí klienti popisujú ako“niečo zvláštne a nepopísateľné J“

Pre pochopenie významu špecifických rytmov,podľa ktorých sa tkanivá a tekutiny pohybujú a aký zmysel majú tieto prvky pre funkčnosť tela,je potrebné porozumieť ich anatomii.Princíp jednoty –celý človek- však zahŕňa v sebe nielen svaly,či kosti.Naše telo je súčasť kontinua-tela,mysli a ducha-a inteligentným spôsobom  v sebe zrkadlí komplexný celok.Sme zložité bytosti s množstvom neopakovateľných rysov a jedinečných skúseností.V tele sa však všetky naše prežitky a skúsenosti odrážajú v myšlienkách,pocitoch a vnemoch fyzickej povahy.Tieto odrazy v telesnej štruktúre a funkcii vzbudzujú špecifické reakcie.Na základe našich emócií sa mení srdečný tep,dychový rytmus,svalový tonus i teplota.Ak sa v našom prežívaní objaví disharmónia,nesúlad,roztrieštenosť,tak ohniskovým bodom je : stagnácia. Jedná sa o miesta,v ktorých dych života nedokáže nájsť prirodzený prejav.Najzákladnejším zmyslom kraniosakrálnej terapie je obnova pohybu,základného,prapôvodného dychu duše,v tej časti tela,v ktorej je prepojenosť s celkom narušená.

 Kraniosakrálna terapia sa stala uznanou a zdokumentovanou tradičnou medicínou aj vo vedeckých kruhoch . Ak budete chcieť vedieť viac,tak možno siahnete po literatúre,ktorej je na našom trhu dostatok.Želám vám veľa nových zážitkov na ceste za poznaním.

 

Zdroj:

John E.Upledger a spol:Kraniosakrální terapie./krátené,upravené/                                                                  

 

             „Ľudia neprestávajú trpieť,hoci prešli bránami tých najlepších zdravotníckych zariadení.Prečo?Je to preto,že ortodoxná medicína zatiaľ nepoznala existenciu kraniosakrálneho systému a jeho patologický význam.“Dr.John E.Upledger