Ako funguje numerológia a jej využitie.

          Nič na tomto svete sa nedeje náhodou.Všetko podlieha predvídateľnému vývoju v cykloch a tieto cykly sa dajú vyjadriť číslami.Každé číslo má v sebe  skrytý význam . Energie čísiel ktoré nám prisúdil Vesmír pri našom narodení dávajú obraz nielen o povahových vlastnostiach jednotlivca,ale aj o tom ako sa v živote vysporiada so svojim osudom.Jednotlivé čísla a ich kombinácie sa podieľajú na celkovej štruktúre  života tak, ako jednotliví hudobníci orchestra  na súzvuku zložitej skladby.Náš osobný život, potom v jednotlivých etapách využíva kvalitu - vibráciu konkrétneho čísla. Životné situácie sú odrazom "sily"čísla,pod ktorým sa práve nachádzame....Číslo samotné nás priamo neovplyvňuje,ale popisuje čím práve prechádzame,kde sa momentálne nachádzame,čo je pre nás viac či menej v danom čase dôležité a tiež ukáže na náš potenciál,ale aj na problémy.
          Žiadne číslo nemá monopol na náš osud. Životné číslo je však prvé s ktorým numerológ pracuje a ďalej nadväzuje na ročný cyklus v ktorom sa práve nachádzame ,popritom si všíma 9-ročný cyklus ,ktorý udáva dlhodobejší vývoj ,ďalej nasleduje práca s tzv.mriežkou ,z ktorej vyčíta individuálne schopnosti a predpoklady s ktorými sa človek narodil.Umiestnenie párnych a nepárnych čísiel vypovedá o životnej sile , o mentálnej a fyzickej energii .Treba mať na pamäti,že ľudia sú osobnosti a je ešte veľa ďalších faktorov a  číselných kombinácií ,ktoré ovplyvňujú osobnosť a jej správanie.Numerológia môže mať pozitívny vplyv na nasledujúce sféry vášho života.

                                         
                                           Rodina - ak sa napr. rozhodujete,kedy je pre vás najvhodnejšie obdobie pre počatie,neskôr vám môže pomôcť lepšie rozumieť svojim deťom a pochopiť ich správanie.
                                          
                                          Partnerské vzťahy-cez čísla môžete nielen pochopiť druhého človeka,ale spoznáte oblasť v ktorej si budete navzájom dobre vychádzať, ale vás upozorní aj na oblasti možného konfliktu.Pomôže vám násť spôsob,ako konfliktom predchádzť.Môžete si vypočítať kedy je najvhodnejší čas sa zasnúbiť,oženiť,pomôže vám porozumieť kolegom a rodinným príslušníkom.                      
                                           Kariéra - čísla vám naznačia v  akom obore  najpravdepodobnejšie uspejete.Zistíte,kedy je vhodný čas na dôležité rozhodnutia a zmeny.Sú obdobia viac i menej vhodné na začatie novej kariéry,na požiadanie o zvýšenie platu,príp.na zaujatie vedúcej pozície.       
                                         Podnikanie - tu si môžete dať poradiť,aký termín je najvhodnejší na uskutočnenie svojich plánov,kto je vhodný do vášho tímu,kedy je vhodný čas vstúpiť na nové trhy,či je vhodné vziať si úver alebo predať podnik,príp.ho premiestniť.
                                       
                                        Cestovanie - pri cestovaní si môžete vybrať ten najvhodnejší deň a mesiac.Najmä ak idete na obchodné rokovanie alebo uzavrieť dôležitú zmluvu,príp.kúpiť nový majetok.Aj cesta k novým svokrovcom by mala byť dobre načasovaná.
                                      
                                        Sťahovanie - pri tejto veľkej zmene meníte jeden druh energie za iný,čo vás môže silno ovplyvniť v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.Preto je dôležitý rok a mesiac kedy túto zmenu uskutočníte.
                                         
                                          Štúdium - čísla vám môžu odhaliť ktorá forma štúdia je pre vás najvhodnejšia,alebo ak ste nerozhodný,ktorý obor študovať ,môžete práve tu odhaliť svoj skrytý talent,potenciál alebo sa rozhodnúť pre ďalšie štúdium.
                                        
                                          Zdravie - pozitívne využitie svojho potenciálu pre upevnenie fyzickej kondície, príp.kde zamerať svoju pozornosť na odbúranie stresu.

                                        
                                           Informácie obsiahnuté v systéme čísiel nás môžu ochrániť aj pred niektorými  ťažkými životnými lekciami.Ak sa naučíme žiť život taký, aký máme a nie taký, aký chceme.Na svojej ceste nie sme len osamelí pútnici,ale sme prepletení s celým Vesmírom a so všetkými ľuďmi okolo nás.
                                         
                                        

"To s čím sa nevyrovnáme sami v sebe,stretneme ako osud"
                                                               Carl Gustav Jung