Druidi -  Keltský strážcovia prírody

         Vznik národa,ktorý by sme už mohli považovať za keltský,môžeme datovať okolo roku 1000 p.n.l. na malom území okolo Alsaska – Lotrinska. V roku 400 p.n.l. už atakovali grécke a rímske územie. V 3. storočí boli Kelti rozšírení od Atlantického oceána až po Karpatskú kotlinu, neskôr prenikli až do dnešného Turecka. Potom sa dostali pod tlak medzitým stále mocnejšieho Ríma z juhu a barbarských Germánov zo severu. Posledné zbytky keltských národov je u nás možné vystopovať  v púchovskej kultúre do roku 180 n.l. Vtedy už  zbytky keltských kmeňov počas vojen Rimanov s Markomanmi a Kvádmi definitívne splynuli, prípadne odišli s Rimanmi do Panónie..
        Druid je keltský kňaz, vedomec a veštec. Slovo ‘druid’ pochádza zo slova ‘dru-wid’, veľmi učený.Druidi boli pevne organizovaná kňazská vrstva, ktorá sa podieľala  aj na rozhodovaní právnych a politických záležitostí. Ochraňovali vedomosti a morálku tej doby a utužovali jednotu Keltov. Z dnešného pohľadu zabezpečovali akúsi ochranu hospodárskeho potenciálu územia. Zabezpečovali právo tak, aby tvorca hodnôt ich mohol naďalej tvoriť, bránili prienikom myšlienok z kultov, ktoré dávali ženám podradnú úlohu. Keltská žena, či bola kráľovná alebo slúžka, manželka alebo víla, predstavovala univerzálnu Matku. Nech bolo jej postavenie akékoľvek, vždy bola istým spôsobom vyjadrením Veľkej bohyne. Vlastnila časť jej božskosti a od obyvateľstva dostala splnomocnenie na liečenie všetkých chorôb.Pripravovala sa na toto poslanie však celých 20 rokov.
        Druidi vedeli dať spoločnosti myšlienku, vedeli ju stmeliť, vedeli jej dať smer. Často práve oni zastavili malicherné spory miestnych vládcov, ktoré mohli prerásť v zničujúcu vojnu.Druidi hrali v kmeňoch dôležitú úlohu. Boli aj rozprávači, ktorí vykladali históriu svojich predkov, aby sa na minulosť stále pamätalo. Nesmieme zabudnúť ani na astrológiu a liečiteľstvo, veľmi dôležité oblasti druidského pôsobenia. V čase vojny chodili od jednej znepriatelenej strany k druhej a vybavovali rôzne posolstvá,ale tiež vedeli bez boja"rozprášiť"svojich nepriateľov- pravdepodobne nízkofrekvenčnými zvukmi.
        Druidi boli vševedi svojej doby. U súkmeňovcoch vzbudzovali úctu a rešpekt. Boli „nedotknuteľní”,bežne komunikovali s bohmi a duchmi.Ich  vedomosti o prírode a prírodných zákonoch, ktoré zbierali dlhé roky sa odovzdávali z generácie na generáciu.Bohužiaľ máme málo znalostí o týchto našich predkoch,ale z existujúcich prameňov sa dá vyčítať,že vedomosti a múdrosť druidov nezaostávala za múdrosťou starej Číny,alebo Indie.Bol to národ pohanský,uctieval  hodnoty,ktoré sa nehodili kresťanským kňazom a tu niekde je vinník,ktorý po stáročia kultúru Keltov zámerne opomínal,pretváral na svoj obraz a tak ju vytlačil na dlhé stáročia z nášho povedomia. 
       Kelti a Druidi považovali prírodu za "posvätnú". Ich horoskop pozostáva zo stromov, ktoré predstavovali typy ľudi.Pre tých,ktorí sa bližšie zaujímajú o mystiku je pozoruhodné spojenie s číslom 22/Kabala 22 písmen,Tarot 22 kariet Veľká Múdrosť...a tiež 22 Stromov/. Preto sa pozrite,čo hovorí Váš strom o Vás.Liečebné účinky stromov sú nevyvrátiteľné,ale tu ich spomínam len informatívne.Gemnoterapeuti vám poradia určite lepšie.

JEDĽA 
 narodení 2.1 -11.1  narodení 5.7. -14.7.

BREST 
narodení 12.1.- 24.1.  narodení 15.7. - 25.7.

CYPRUS 
narodení 25.1. -3.2.  narodení 26.7. -4.8.

TOPOĽ 
narodení 4.2. -8.2.  narodení 5.8. -13.8.

CÉDER 
narodení 9.2. -18.2.  narodení 14.8. -23.8.

BOROVICA 
narodení 19.2. -29.2.  narodení 24.8. -2.9.

VŔBA 
narodení 1.3. -10.3.  narodení 3.9. -12.9.

LIPA 
narodení 11.3. -20.3.  narodení 13.9. -22.9.

DUB 
len narodení 21.3.

OLIVA 
len narodení 23.9.

LIESKA 
narodení 22.3. -31.3.  narodení 24.9. -3.10.

JARABINA 
narodení 1.4. -10.4.  narodení 4.10.-13.10.

JAVOR 
narodení 11.4. -20.4.  narodení 4.10.-23.10.

ORECH 
narodení 21.4. -30.4.  narodení 24.10.-3.11.

TIS 
narodení 1.5. -14.5.  narodení 4.11. -11.11.

GAŠTAN 
narodení 15.5. -24.5. narodení 12.11.-21.11.

JASEŇ 
narodení 25.5 -3.6  narodení 22.11.-1.12.

HRAB 
narodení 4.6. -13.6.  narodení 2.12.-11.12.

FIGOVNÍK 
narodení 14.6. -23.6.  narodení 12.12.-21.12.

BREZA 
len narodení 24.6.

BUK 
len narodení 22.12.

JABLOŇ 
narodení 23.12. -1.1.  narodení 25.6. - 4.7.

 

 

JEDĽA narodení 2.1.-11.1. a 5.7.-14.7.
 Narodení pod symbolom jedle sú cieľavedomí, hrdí a vznešení, ale i rezervovaní, neprístupní a zdržanliví.Vyznačujú sa eleganciou, dôstojnosťou a originalitou.Sú ambiciózni,spoľahliví,pracovití,ale aj tvrdohlaví a náladoví-vtedy sa v spoločnosti cítia osamelo,lebo svoj chlad prenášajú do okolia. Vo svojej podstate sú to  však dobromyseľní ľudia – v núdzi vedia podať pomocnú ruku.V láske požadujú nehu,musia sa ju naučiť ale aj dávať.Ak budú dlho čakať,nemusia sa dočkať,leda ak depresívnych chvíľ.
     Jedľu považovali za kráľa lesa, symbolizuje majestát, stálosť a trpezlivosť. Jedľové vetvičky sa pridávali do prvého kúpeľa novorodenca, aby bol silný a aby duch jedle od neho odháňal zlé sily. Liečivou časťou jedle sú mladé výhonky a ihličie, z ktorých sa získava silica. Slúži ako súčasť prípravkov proti reumatizmu, na inhalácie pri dýchacích ťažkostiach alebo ako prísada do kúpeľa. Ak ste zavalení prácou, neustále sa niekam ponáhľate alebo trpíte malým sebavedomím, objímte jedľu.

CÉDER narodení 9.2. -18.2.  a  14.8. -23.8.
Ľudia typu Céder túžia po dobrodružstvách, sú nepokojní, netrpezliví, ale zároveň originálni a zdravo zvedaví.Majú radi iných ľudí, sú optimistickí a kreatívni. Majú radi zmenu a radi sa stretávajú s tými, ktorí majú podobné názory alebo záujmy.  Kvôli zdraviu si starosti nerobia,vedia,že tu ide hlavne o vnútorný pokoj. Baví ich, ak na spolublížnych dokážu zapôsobiť. Pri ich snaživosti a talente to ani nie je ťažké.Partneri ich obdivujú a nenávidia zároveň,lebo dokážu nemilosrdne nastavovať zrkadlá.Sú to ľudia spoľahliví a otvorení.
        Cédrové drevo a olej lieči horné dýchacie cesty,je výborný pri infekciách močových ciest a pohlavných orgánov,spriechodňuje cievy,upokojuje opuchy,pankreas. Používame ho pri letargii, podporuje silu vôle a pomáha pri slabej koncentrácii.Kúsok cédrového dreva v peňaženke prináša prosperitu.
         
Dub narodení len 21.3.
Toto znamenie je obdarené sebavedomím a ctižiadostivosťou.Upredňostňuje spoločenský život pred samotou,nenávidí faloš a intrigy.Svoj život si žije naplno a ich partneri by mali byť rovnako silné osobnosti,lebo dub/áci/neznášajú malosť a poníženosť.V práci,kde môžu naplno rozvinúť svoju kreativitu sa cítia najlepšie.Sú to dobrácke a citlivé duše,vždy ochotné pomôcť,sú veľkorysí,ale občas vedia riadne vybuchnúť.Najmä, ak ich chce niekto spútať a obmedzovať.
Dubová kôra lieči hemeroidy,kožné zápaly,má protizápalové účinky,zastavuje krvácanie a hnačku i potenie.Energia duba posiľňuje myšlienkové procesy,pomáha pri nerozhodnosti. Kelti chodili spávať do tieňa dubov s vierou,že tam dostanú odpoveď na svoje otázky v prorockých snoch.Druidi vedeli čítať božské ponaučenia zo šumenia dubových listov.

BREST narodení 12.1- 24.1. a 15.7 – 25.7.
Narodení pod symbolom Brestu sú obvykle zodpovední a oddaní, pokojní a vedia sa ovládať.Oplývajú duševnou pohodou a ich vnútorná harmónia pôsobí priaznivo na  okolie.Sú dôveryhodní a rozvážni,ale aj priveľmi sebakritickí.Sudičky im do kolísky vložili náležitú dávku inteligencie.Sú plní humoru,praktickí až jasnozriví  Ľudia im dôverujú. V povolaní vynikajú iba ak majú možnosť riadiť a nemusia poslúchať. Partneri idú z nich zošalieť najmä ak začnú moralizovať.Pozor na pýchu-predchádza pádu.  
Starí obyvatelia Anglicka bresty nazývali stromy Elfov a verili, že sprostredkovávajú komunikáciu medzi rôznymi prírodnými ríšami.Odvar z brestu používali aj pri strate reči zo strachu,ľaku,tréme a omývali ním hnisavé rany.Odpočinok pod brestom využívali Kelti k navodeniu dobrej nálady.

CYPRUS narodení 25.1.-3.2. a 26.7-4.8.
Narodení pod symbolom cyprusu sú optimistickí, tolerantní a originálni. Majú veľký zmysel pre humanitu -ale spoločnosť, v ktorej trávia svoj čas,si dôkladne vyberajú.Inak sú veľkorysí a priateľskí ku všetkým ľuďom.Človek cyprus je niekedy pohodlný, excentrický a taktiež sa môže snažiť iných ovládať alebo presadzovať svoje názory.Vedia sa prispôsobiť,ale robia to len nevyhnutne. Životospráve nevenujú veľkú pozornosť,napriek tomu so zdravím nemajú veľké problémy.Neúspech ich neodradí,sú idealisti a to im pomáha zvládať ťažké skúšky.Cyprus je silný strom-cyprus človek rovnako.
Prípravky z cyprusu liečia dýchacie cesty,kŕčové žily,svalovú únavu,reumu,kašeľ,ženské problémy v  klimaktériu a je močopudný.                              Cyprus– je  strom, známy svojou dlhovekosťou.Pre Hádesa a Pluta bol posvätným stromom,ktorý zabezpečuje zdravie,dlhovekosť a múdrosť.

TOPOĽ narodení 4.2. -8.2. a 5.8. -13.8.
Človek Topoľ je spoľahlivý a obetavý, na druhej strane však môže byť neistý, ťažšie sa prispôsobuje a máva sklony k pesimizmu.Cíti potrebu pomáhať,je vyberavý a často preto aj osamelý. Nepokojné srdce je schopné silných citov, lenže vy si život sťažujete tým, že si ich nechávate len pre seba.Väzba na ľudí a partnerov je silná,ale nie je to vždy pre vás zdravé.Obetavosť spojená s očakávaním vďaky,nie je vždy to, čo zaručuje psychické zdravie.
Topoľ znižuje obsah močoviny v krvi/dny/,hojí zápaly mechúra a prostaty,masť a šťava z púčikov sa používa na rany,vyrážky,hemeroidy a tiež pri reumatizme.Topoľ dodáva energiu ľuďom ustráchaným,bez dostatku energie a prechádzka topoľovou alejou lieči strachy a obavy neznámeho pôvodu.Alergie spájané s kvitnutím topoľov,majú často psychickú príčinu - v obavách a neistote.                   

BOROVICA narodení 19.2. -29.2.  a  24.8. -2.9.
Borovice sú starostlivé a pracovité, ale aj emotívne a zraniteľné. Obvykle sú príťažlivé pre opačné pohlavie, pretože sú dobrými spoločníkmi.Sú však zároveň ovplyvniteľné svojím okolím a inými ľuďmi.Problémom je,že si veci berú príliš osobne-to má niečo spoločné s ich samoľúbosťou.K ozajstnému priateľstvu sa odhodlajú až po dlhej úvahe. O to spoľahlivejšie sú však potom ich vzťahy s ľuďmi.Ak sa naučia otvorenejšie žiť a rovnako otvorene hovoriť,nemusia mať problémy s dýchacími cestami. 
Borovica posiľňuje pamäť,prinavracia emocionálnu rovnováhu,zmierňuje stres a je úspešná pri chudnutí.Kelti ju považovali za strom-matku múdrosti.Symbolizuje plodnosť,silu a zdravie.Pobyt v borovicovom háji využíval Hypokrates na posiľnenie pamäti a emocionálnej vyrovnanosti.                

VŔBA narodení 1.3. -10.3.  a 3.9. -12.9.
Ľudia narodení  pod symbolom Vŕby sú vnímaví a obetaví a majú dobrú intuíciu. Sú však zároveň precitlivení a náladoví, hlavne pokiaľ ide o ich citový život. Radi snívajú a obvykle sú romantickí.Pretože sú veľmi senzitívni,len ťažko nachádzajú pochopenie u iných ľudí a veľakrát nemajú ani blízkych priateľov.Majú umelecké sklony,obľubujú šperky a všetko slnečne lesklé-dáva im to energiu. Paradoxom je, že sú pripútaní na rodinu,ale zároveň ich lákajú diaľavy.Ak pochopia čo znamená prejavovanie citov navonok,že dostanem,len to čo dávam-nebudú im tuhnúť kĺby.
Vŕba pomáha pri horúčkach,zápaloch,pri prehriatí organizmu.Jej kyseliny treba užívať opatrne,s mierou.Kelti verili že vŕba udržiava plodnosť ich polí a že na vŕbach sídlia bájne bytosti..Ak ste utrápení zo životnej reality,sadnite si pod vŕbu pri rieke a tieto dobré bytosti vás na vŕbových metliach zavedú do duchovného sveta,kde je krása,pokoj,láska a vy sa potom s čistou hlavou vrátite na zem.

LIPA narodení 11.3. -20.3  a   13.9. -22.9.
Lipy sú obvykle dôverčivé a v živote sa zdanlivo nechávajú ovplyvniť inými. Často žijú akoby mimo tento svet, napriek tomu mnoho z týchto ľudí má úspech v živote alebo v oblasti kariéry.Ak si však raz utvoria vlastný názor,majú problém ho zmeniť a ich tvrdohlavosť ovplyvňuje ich žilný systém-odpájajú sa od okolitého sveta. Pokojne prijímajte, nemusíte vždy vyhrávať.Vaši blízki a priatelia vás zahŕňajú uznaním a úctou pre vaše múdre názory - všímate si to?Usmievajte sa a rozdávajte radosť-je to vaša silná stránka.Buďte v tom vytrvalí, dokážete to! 
Liečivé účinky lipy pozná hádam každý a že patrí medzi málo listnatých stromov,ktoré dodajú energiu pri depresii je už menej známe. Posedenie pod lipou zaháňa nestráviteľné myšlienky a navracia chuť do života aj v tých najťažších chvíľach.

DUB narodení 21.3.
Ľudia v symbole Dubu sú energickí, vitálni, tvrdohlaví a vytrvalí, ale i veľmi odvážni a optimistickí.Ťažko sa prispôsobujú akýmkoľvek obmedzeniam v živote.Sú vášniví a vo svojom vnútri romantickí.Sú spravodliví a vo vzťahoch si berú na seba viac než treba.Výraznou vlastnosťou popri sile je smelosť a odvaha. Veria v lásku na celý život a ako partneri sú veľmi chápaví. Žiaľ, vo vzťahoch často stroskotajú,lebo čakajú od partnerov rovnaký elán. Len čo nadobudnú pocit, že našli veľkú lásku, obyčajne sa z nej vykľuje iba vzbĺknutie.Nuž...nie každý sa narodil v tento deň,ak to pochopia,udržia si dlhodobo aj zdravie.
Posvätný strom Druidov s protizápalovými účinkami,zastavuje hnačku,krvácanie a hojí otvorené rany.Ak sú vaše rany neviditeľné/na duši/,tak si ho objímte.Ujasníte si pri ňom aj problémy so súdmi.Umelcov a duchovne zmýšľajúcich inšpiruje-osvieti ich.

OLIVA -  narodení 23.9.
Olivy sú vyrovnané,rozvážne a vedia udržiavať tajomstvo. Majú pokojnú, rozvážnu povahu, sú tolerantné. Títo ľudia sú premýšľavej povahy a vedia sa hlboko ponárať do svojich myšlienok.Iným ľuďom sa zdajú byť občas akoby neprítomné.Majú zmysel pre domov a nemiešajú sa do života iných ľudí.Ide to tak ďaleko, že partnerovi dožičia toľko voľnosti, že aj  "oliva" zbadá to ticho okolo seba a  nie je jej pritom vždy najlepšie. Nemá to nič spoločné so slabosťou,je to životný postoj.Nezabúdajte na pohyb tela a duši dovoľte rovnako prevetrať sa.Nemusíte potom riešiť reumatické problémy.
Olivy veľmi dobre účinkujú pri zápche. Znižujú hladinu „zlého" LDL cholesterolu, pôsobia preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam, chránia pred ischemickou chorobou srdca, zlepšujú metabolizmus diabetikov ...no je to slnečné zlato.
Charakteristická črta olivovníka  v duchovnej rovine pomáha upevňovať vzťahy medzi rodičmi a deťmi a napomáha počatiu.Komu sa zdá,že je nemilovaný,môže si povešať olivové halúzky po dome a po čase zistí,že všetko to len nesprávne vnímal.

LIESKA - narodení 22.3.-31.3. a 24.9.-3.10.
Narodení v symbole Liesky, sú ľudia láskaví, spoločenskí a  tolerantní. Majú zvláštnu príťažlivosť a  môžu z nej ťažiť pri práci s ľuďmi.Majú silne vyvinutú predstavivosť,sú intuitívni a empatickí. Zväčša oplývajú vysokým intelektom.. Radi predstierajú, že dávajú prednosť ústraniu, ale to je len ich skrytý tromf. Šarm a skromnosť im pomáhajú dosahovať vytýčené ciele.Pozor by si mali dávať na svoje správanie najmä v partnerstve-tam ich často vnímajú ako náladové fajnovky. Zdravie si podkopávajú sami,svojou prehnanou citlivosťou.Svojim bystrým intelektom však vedia robiť aj to,čo iní považujú za nemožné.
Lieska znižuje tlak, tlmí bolesti hlavy a zmierňuje závrate.Pôsobí ako antisklerotikum a je vhodná pri psychickej labilite.Najmä pri strate vnútornej sily,pri trápeniach a boľačkách na duši,dokáže lieska pošepkať to,čo potrebujete počuť.Započúvajte sa do jej ticha.

JARABINA narodení 1.4 -10.4.  a  4.10-13.10.
Človek Jarabina je vášnivý, spontánny, energický a dôvtipný, ale aj nevyrovnaný a impulzívny.Niektorí z týchto ľudí vyzerajú krehko, ale zdanie klame.Ich vnútorná sila je veľmi veľká a vedia si svoj život usmerniť.Riadia sa viac srdcom než rozumom a preto tie citové zranenia... a preto tak často.Ich jemnosť je klamlivá,sú vytrvalí, silní a vedia sa postaviť životným hrmaviciam. Hoci úsmev je častejší ako slzy, každý bôľ a žiaľ prežívajú  hlboko a intenzívne. V láske reagujú vášnivo a v partnerstve pociťujú úplnú pohodu iba vtedy,ak ich partneri pochopia,že majú doma jara-binu: hrom-i blesk!
     Liečivý účinok jarabiny je v jej plodoch-vo vysokom obsahu vitamínu C,ďalej vo flavonoidoch,železe,vápniku a jóde.Pôsobia terapeuticky posilňujúco.Možno vám rastie pod oknom a ani neviete,aký je to zázrak pre uzdravenie "zbláznenej"hormonálnej činnosti a obnovenie vitality.

JAVOR narodení 11.4 -20.4.  a 4.10.-23.10.
Narodení pod symbolom Javora sú ctižiadostiví, inteligentní, energickí, majú predstavivosť, výbornú pamäť a sú kreatívni.Majú hrdosť a originalitu, môžu byť však občas rezervovaní alebo dokonca cynickí.Vo vzťahoch skúšajú ovládnuť svojho partnera.Javor je človek nevšedný-na jednej strane plachý,zdržanlivý a na strane druhej nesmierne ctižiadostivý.Jeho žiadostivosť po nových poznatkoch, skúsenostiach a zážitkoch je neukojiteľná.Majú radi lichôtky.Občas im vypovedia poslušnosť nervy-najmä v ľúbostnom vzťahu často týmto neduhom trpia. Je to pre ich tvrdohlavosť.
     Javor zlepšuje koordináciu pohybu a lieči neuralgie.Je vhodný pri roztrúsenej skleróze a epileptických záchvatoch.Javorový sirup z miazgy stromov môžu užívať aj malé deti na upokojenie a pri hyperaktivite-len najprv rozpoznajte,či nepotrebujú v prvom rade iba trošku viac pozornosti a lásky.

ORECH narodení 21.4 -30.4 a 24.10-3.11
Orech-plný protikladov. Na jednej strane je vytrvalý, veľkodušný a melancholický, ale na strane druhej môže byť žiarlivý a pociťovať vnútorný nepokoj, čo často vedie k egoizmu.Orech sa zriedka prispôsobuje a je dostatočne ctižiadostivý.Je veľmi inteligentný a častejšie obdivovaný,než milovaný.Neuspeje, kto by ho chcel obalamutiť alebo čosi predstierať. Má nezlomný charakter a široký horizont. Tu a tam narazí - to pre svoju neprispôsobivosť. Pokiaľ ide o citový život, vášnivosť z neho robí neobyčajného partnera. Buďte opatrní vo vzťahu, žiarlivosť  vám vonkoncom nesvedčí.
Liečia plody  a zápar z listov. Pôsobí posiľňujúco na organizmus a pomáha pri vyčerpanosti.7-10 orechov denne pomáha pri depresiách. Využíva sa pri chorobách žalúdka a čriev. Zastavuje krvácanie týchto orgánov a ukľudňuje opuchnutú sliznicu. Pomáha tiež pri silnej a dlhotrvajúcej menštruácii. Pobyt pod orechom navracia pokoj v rozorvanej duši.

TIS narodení 1.5 -14.5. a  4.11 -11.11
Ľudia typu Tis, sú veľmi citliví a prívetiví, láskaví, intuitívne založení. Majú veľkú tvorivosť a fantáziu, bývajú filozoficky a intelektuálne založení.Zvýšená senzitívnosť však môže viesť k pesimizmu.Majú tiež vzťah k mystike a hĺbke myslenia- hlavne tí, ktorí sú narodení v novembri. Ovládajú skryté praktiky a duchovná oblasť ich veľmi láka. Skoro u každého nájdete rôzne ochranné talizmany a tarotové karty.Sú však veľmi dôverčiví a nechajú sa klamať.Ak si budú dôverovať a počúvať svoje srdce,nemusia ich lichotníci a falošníci zlákať a zneužívať.
TIS je strom posvätný a veľmi jedovatý/ okrem jeho červených plodov?!/.Chráni človeka pred temnými vplyvmi a vyvoláva spomienky na minulú existenciu.Je to strom života a smrti  zároveň.Zablúdiť do minulých životov však môžete, ak si podeň pôjdete odpočinúť.A možno tam stretnete tých,ktorí vyrobili kopiu,ktorej vek sa odhaduje na 150 000 rokov - je to najstarší predmet,aký bol doposiaľ nájdený a vyrobený ľudskou rukou.

GAŠTAN narodení 15.5 -24.5 a 12.11-21.11
Človek-Gaštan je obvykle navonok rozvážny a vo svojom vnútri  vášnivý. Je sebakritický, hlboko spravodlivý a má zmysel pre rodinu, ktorej je oddaný a dokáže sa pre ňu obetovať.Obvykle je verný a ak sa skutočne zamiluje, veľmi ťažko sa od partnera odpútava.Nejaký čas ľuďom trvá,kým si ho obľúbia,ale to len preto,že o ich priazeň ani veľmi neusiluje. Nájsť si správneho partnera nie je pre gaštanka ľahké,ale ak sa tak stane,ľúbi totálne a ľúbi naveky. 
 Plody majú antiseptický účinok a podporujú trávenie. Pripisujú sa im priaznivé účinky pri chudokrvnosti, vyčerpaní, bolestiach hlavy a chronickom kašli. Liečivé účinky má aj kôra obsahujúca tanín a mladé listy-nemýliť si ho s pagaštanom.Gaštany vo vrecku chránia pred rumatizmom,gaštany umiestnené pod matracom ochraňujú spánok a zbavujú obáv a nepokoja. Energia stromu  učí trpezlivosti, dôvere a umeniu čakať na správnu chvíľu. 

JASEŇ narodení 25.5 – 3.6. a 22.11. – 1.12
Symbolika Jaseňa hovorí,že títo ľudia sú impulzívni, odvážni, nezávislí a majú radi dobrodružstvo, zároveň sú však i tvrdohlaví a niekedy aj sebeckí.Máte zriedkavý dar. Kašlete na to, čo povedia iní – a predsa ste všeobecne obľúbení. Možno práve preto vám ľudia dôverujú-nesklamte ich,lebo späť už dôveru nezískate.Ste častejšie než iní vo svete rojkov,ale ak ste sami s tým spokojní,prečo nie.Vernosť požadujete, neveru neodpúšťate.Ste obľúbení pre svoju originalitu a schopnosť rozveseliť ostatných.
Extrakt z pukov jaseňa je výborným liekom na reumatizmus a dnu. Jaseň odstraňuje nadbytočnú kyselinu močovú z tela .Gemmoterapeutikum má blahodárny vplyv na celkový pohybový systém. Tiež je podporným liekom pri obnove imunitného systému a chráni slabý organizmus pred chrípkovými ochoreniami.Výťažky z jaseňa a strom samotný prinášajú veselosť,vitalitu a pri strate sebaovládania je dobré si pod ním poležať. 

HRAB narodení 4.6 -13.6 a 2.12-11.12
Človek-Hrab je premýšľavý, inteligentný, svedomitý, poriadkumilovný, ale i nedôverčivý a vo svojom vnútri veľmi citlivý.Od iných potrebuje obdiv a pochvalu, inak sa cíti nedocenený.Čestný hrab sa často uzatvára do seba a sklamania prežíva veľmi ťažko.Vďaka svojmu dobrému vkusu najmä žena,vďačí za obdiv zo strany mužov.Nesmierne im na tom záleží -páčiť sa. Radi si život uspôsobujú podľa seba a čo najpríjemnejšie.To však neznamená, že netúžia po cituplnom partnerovi. Nájsť ho nebude až také ťažké,ale naučiť sa hrabu,čo znamená úprimné opätovanie citov,chvíľu potrvá.
Hrabové esencie liečia mentálne vyčerpanie a duševnú únavu, prepracovanosť, nedostatok motivácie, slabosť, pocit, že nemám dosť síl na to, čo ma čaká a unudenosť-našu najťažšiu emóciu.Hrab pomáha viac pri duševnej, než telesnej únave a vyčerpanosti.Skepsu a náladovosť zmení na radosť aj obrázok hrabu,ak už nie je možnosť zájsť do prírody.Len sa naň s láskou dívajte a poproste.

FIGOVNÍK narodení 14.6 -23.6 a 12.12-21.12
 Ľudia narodení pod symbolom Figovníka sú väčšinou intelektuáli, avšak s veľkým zmyslom pre humor.Sú tolerantní, chápaví, ctižiadostiví.Niektorí z nich môžu byť až priveľmi pohodlní.Proti vrodenej lenivosti,musí figovník občas silno zabojovať. Figovník je však silná osobnosť a má rád zvieratá,prírodu a prechádzky v nej.Neznáša, keď mu odporujú, protirečia či odvrávajú. V kruhu ľudí, ktorí ho majú radi, si priamo lebedí. Obzvlášť dobre vychádza s deťmi. Pohodlnosť a lenivosť mu však nebráni v prelietavosti-pozor,tí čo budú chcieť,vám na to rýchlo prídu.
Výťažok z neho hojí sliznice zažívacieho ústrojenstva ,zlepšuje nekrózy, upravuje žalúdočnú sekréciu, žalúdočné a dvanástorníkové vredy.
Plody figovníka sa v staroveku cenili nielen ako potravina, ale aj ako liek.V antickom Grécku si figy cenili ako dar matky zeme- bohyne Demeter.Figovník uctievali tiež Rimania, ktorí ho považovali za arbor felix – tzv. šťastný strom, ktorý chráni pred bleskami, preto ho aj často vysádzali pri chrámoch boha Jupitera. Samotné figy sú aj v súčasnosti veľmi výživným a ceneným ovocím. 

BREZA len narodení 24.6.
Brezy sú obvykle skromné, diskrétne a spoľahlivé so zmyslom pre duchovnú stránku života.Ich život je väčšinou obrátený dovnútra, majú radi knihy, ako i ľudí, ktorí sú podnetní pre ich duchovný rast a ktorí ich niečím obohacujú.Niekedy však môžu mať sklon k prehnanej kritike.Neznášajú snobské správanie,ale to preto,že sami musia občas s týmto neduhom zápasiť. Nesvedčí im bujarý spôsob žitia a spravidla sú tichšími jedincami. Nikoho nech však nemýli ich útly výzor: pracovať vedia za dvoch. V láske dávajú prednosť vernosti,ale ani vášnivosť im nie je cudzia. Kvôli partnerovmu šťastiu urobia čokoľvek.
Breza zaháňa melanchóliu a vyvoláva dobrú náladu,považuje za strom mladosti. Sú to stromy milencov a sexuality. Breza rozprúdi energiu, odstraňuje nechutenstvo, úzkosť, skľúčenosť, depresiu a upokojuje nervovú sústavu. Podporuje látkovú výmenu, zmierňuje artritídu, dnu a lieči kožné ochorenia.Prechádzka brezovou alejou je balzamom pre dušu a jej prútikami sa v saune môžete balzamovo vymlátiť.

BUK len narodení 22.12
Ľudia narodení pod symbolom Buka sú vytrvalí, pracovití, ctižiadostiví, rozvážni a šetrní.Často rezervovaní až chladní a na vedúcich miestach sú to prísni šéfovia. Dbajú o svoju povesť a dokážu ísť húževnato za svojím cieľom, uplatniť sa v živote.Majú zmysel pre rodinu a málokedy aj tu ustupujú.Záleží im na vlastnom výzore rovnako ako na svojej povesti.Život si organizujú ,mnohokrát detailne plánujú-niekedy však na škodu,lebo sa tak zbytočne zväzujú. Rizikám sa vyhýbajú a obávajú sa ich aj v láske-kto však neriskuje nemá. Čo je doma, to sa počíta. Sú často posadnutí snahou byť permanentne vo forme a život s nimi je preto "zážitok".
Extrakt z buka čistí organizmus od nepotrebných a toxických látok, podporuje činnosť pečene a obličiek. Pri problémoch s kĺbmi pomáha odstraňovať opuchy. Lieči reumatické zápaly. Výťažok tiež vyplavuje piesok z močových ciest.Obličky=vzťahy :ak to tam škrípe,skúste ich si ich spolu poriešiť pod bukom.

JABLOŇ narodení 23.12.-1.1. a 25.6.-4.7.
Ľudia-Jablone sú sympatickí a so zvláštnym šarmom.Sú láskaví a vnímaví, nájdu sa však i zdržanliví a cieľavedomí jedinci, čo platí najmä pre decembrové Jablone. Naopak, ľudia narodení v júni a v júli bývajú často sentimentálni a citliví.Byť milovaný,je pre nich bytostne dôležité a samotu ťažko znášajú-preto sa im sem,tam pritrafí nejaká tá nevera.Ale komu nás nie?Záleží na partnerovi ako sa stará o citlivú a krehkú jabloň.Jablone majú bujnú fantáziu a sú rovnako bujne veľkorysé.Na svoju dobrosrdečnosť často doplácajú a sklamanie ich veľmi bolí.
  Jablko je poklad vo výžive.Ak ho budete mať na jedálnom lístku,predídete mnohým ochoreniam-ale ani s jablkami to netreba preháňať na kilá,lebo obsahujú veľa cukru-teda pozor si dávajú najmä bacuľky! Rozvešané prádlo v jabloňovej záhrade nepotrebuje žiadnu aviváž.