„ VEŠT-B“
             ... praslovanské slovo ,znamenajúce --vedieť  viac-- .Veštenie teda nie je len suchý popis budúcnosti  ,ale mapa kadiaľ a ako prídem k spokojnej budúcnosti. Od veštby sa teda očakáva predovšetkým  aspoň rada a odporúčanie, ktoré človeka nasmeruje k priaznivému riešeniu.


Žijeme v storočí, kedy sa svet mágie a reality stáva jedným. Prebiehajú seriózne výskumy vplyvu alternatívnych metód na fyzický a emočný stav človeka. Tiež sa geometrickým radom množia „inštitúcie“ sľubujúce vyveštiť nám čokoľvek. Povrchné a bez hlbších súvislostí podané výklady sú síce zábavné, no  v tom v horšom prípade môžu aj uškodiť.


Karty, numerológia, astrológia, I-ťing....., sú v prvom rade sprievodcovia na našej výprave za sebapoznaním a sebaprijatím. Kde by sa stratila slobodná vôľa a kreativita pri predstave predurčeného života? Ako by sa mohol človek rozvíjať ak by vedel, že neexistuje žiadna  možnosť slobodne sa meniť, rásť a tvoriť? Nevenujem sa preto technikám,  ktoré sú zlatým klincom niektorých „veštcov“ ,sľubujúcich  bohatstvo a  krásnych  princov  bez práce na sebe  J.V živote naozaj môžeme dostať všetko, po čom zatúžime, len musíme poznať trasu  po ktorej treba ísť, ak chceme nájsť svoj poklad.
„Bohovia dlho premýšľali, kde skryjú tajomstvo života. Jedni navrhovali skryť ho na dno oceánu, druhí ho zase chceli vyniesť na vrchol najvyššej hor, Napokon sa dohodli, že ho skryjú priamo v človeku.“
         Osud kontra slobodná vôľa - často  nekonečná polemika - je pre mňa jedno prepojené s druhým. Všetky vykladacie techniky -orákulá- vnímam v prvom rade ako cesty do nášho najhlbšieho a zároveň  do najvyššieho “JA“. Výklad symboliky čísel, Tarotu, I-Ťingu a ďalšie metódy majú samozrejme  vždy aj vzťah k vývoju budúcich udalostí, ale najprv musíme pochopiť prítomnosť a jej súvislosť s minulosťou .Tak porozumieme svojmu karmickému poslaniu a čo je dôležitejšie, máme odteraz možnosť vytvárať vo svojom živote úplne nové hodnoty, záujmy a kontakty. Už sa nemusíme zdržiavať donekonečna vo svojom starom a nepohodlnom živote, ale môžeme žiť úplne nový život.
        Takéto osvetlenie  symboliky orákula má iný význam a kvalitu, než len povrchné predvídanie budúcnosti ,ktoré sa dokonca niekedy aj môže vyplniť, ale chýba mu vnútorná pravda a zmysel pochopenia odkiaľ prichádzame, kam a prečo sa náš život vyvíja práve týmto smerom. Preto povrchný výklad  zapôsobí na pár dní ako náplasť na ranu, ale ložisko problému neodstránime, kým nepochopíme odkiaľ pochádza. Spojenie sa s podvedomím prostredníctvom rozboru čísel, I-Ťingu, Tarotu...tiež neznamená, že sa svojim problémom nadobro vyhneme, ale zistíme, že máme oveľa viac slobody a možností ako začať rozhodovať sa múdrejšie a vidieť veci inak, než sme si doposiaľ predstavovali.
         Využitie symbolov a porozumenie  ich odkazu,  zostáva radcom pri odhaľovaní  neznámych súvislostí medzi minulosťou a budúcnosťou. Prítomnosť sa tak stáva zmysluplnou, lebo si začíname uvedomovať ,že do zdanlivo neriešiteľných situácií máme možnosť zasiahnuť. Orákulá nám posvietia na skryté hodnoty a schopnosti o ktorých sme možno tušili v hĺbke duše , ale len teraz si ich začneme plne uvedomovať.
         Z vlastnej praxe viem, že ak použijeme rôzne výkladové techniky pri hľadaní odpovedi na tú istú otázku, dostaneme rovnakú odpoveď. To ma utvrdzuje v presvedčení, že všetky metódy odpovedajú na aktuálny stav, v ktorom sa človek práve nachádza. Takáto synchronicita, aj keď sa javí ako záhada, potvrdzuje, že naša  energia si vyžiada takú odpoveď akú práve potrebuje a zúžitkuje v danej chvíli -  a je najdôležitejšia pre konkrétne zmeny, ktoré potrebujeme práve teraz pochopiť a realizovať.
        Pokiaľ si tieto pravidlá neosvojíme, môžeme na našich princov a princezné  rýchlo zabudnúť, alebo donekonečna čakať na krásne a hojnosti plné dni. Neexistuje veľký problém, ktorý by nemal hlboké korene v minulosti. Spravodlivý vesmír nám však dal okrem úloh aj prostriedky a schopnosti, vďaka ktorým môžeme na svoje vzťahy a na svet pozerať novými očami.
Prajem  všetkým, nech  vám  všemocný Vesmír zachová  svoju priazeň a spomeňte si na odkaz vytesaný nad vchodom do delfskej veštiarne  - “SPOZNAJ SÁM SEBA“ -  vždy, keď Vám niekto ponúkne rýchle veštenieJ